POMAGAM ORGANIZACJOM STANĄĆ NA NOGI I ROZWINĄĆ SKRZYDŁA

Jestem certyfikowaną konsultantką ds. budowania i rozwoju zespołów oraz psychoterapeutką Gestalt. Współtworzę Szkołę Świadomych Przywódców w Zielonej Górze, w ramach której:

1) wspieram organizacje w rozwoju oraz wychodzeniu z kryzysu na wszystkich lub wybranych szczeblach zarządzania. Pomagam w zwiększaniu zaangażowania, efektywności, spójności poprzez kształtowanie odpowiedzialnej postawy oraz budowanie partnerskiego dialogu w zespołach;

2) konsultuję liderów, kadrę zarządzającą i właścicieli firm w zakresie ich stylu przywództwa. Pomagam im w budowaniu spójnych i efektywnych zespołów;

3) prowadzę grupy rozwoju osobistegogdzie w warunkach treningowych uczestnicy mają okazję pogłębić świadomość swoich decyzji w obszarze przywództwa oraz nauczyć się bardziej skutecznych zachowań, wypróbować i ugruntować nowe sposoby budowania dialogu, partnerstw i zespołów;

4) realizuję szkolenia dla firm i instytucji na zlecenie w tematyce budowania zespołów, przywództwa, budowania relacji z klientem i otoczeniem biznesowym, przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu oraz szeroko rozumianego rozwoju osobistego.

Współtworzę również Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju w Zielonej Górze, gdzie:

5) w procesie psychoterapii pomagam osobom dorosłym osiągnąć równowagę wewnętrzną i życiową.

Zapraszam Cię do kontaktu i współpracy;
Gracjana Pawlak

Gracjana Pawlak

Artykuły i aktualności

13 sierpnia 2017

Rozważania o sensie życia

Z jednej strony dążę do bliskości i miłości w życiu, a z drugiej od niej uciekam. I takie to pokręcone. Każdy z nas jest w drodze do pełni swojej własnej Świadomości, SAM. Ludzie (i nie tylko), których spotykamy, są towarzyszami w tej wędrówce, pomagają nam w rozwoju Świadomości jako nasze lustra. Towarzyszą długo lub tylko przez chwilę. Są bliżej lub…

Czytaj dalej ›

Rozwój organizacji

rozwój organizacji

Zwiększenie zaangażowania, odkrycie i wzmocnienie wewnętrznej motywacji do pracy, wzrost efektywności, spójności i dochodów, rozwój kultury organizacji – to tylko niektóre z efektów naszej współpracy.

Czytaj dalej ›

Rozwój świadomego przywództwa u kadry zarządzającej

przywództwo

Równowaga między zarządzaniem i przywództwem, rzemiosłem i artyzmem, byciem szefem i byciem liderem porywającym serca i umysły, spokój wewnątrz i na zewnątrz – to efekt systematycznych konsultacji indywidualnych.

Czytaj dalej ›

Budowanie zespołów w praktyce – roczna grupa rozwoju osobistego dla szefów

budowanie zespołów

Nauczysz się właściwie i świadomie reagować w codziennych sytuacjach występujących w Twoim zespole czy Twojej organizacji dzięki systematycznej pracy w grupie liderów.

Czytaj dalej ›

Osiąganie równowagi wewnętrznej (życiowej)

równowaga życiowa

Redukcja stresu, znaczący wzrost samoświadomości i poczucia własnej wartości, rozwój umiejętności interpersonalnych, odzyskanie poczucia wpływu na własne życie, rozwiązanie problemów osobistych, wyleczenie zaburzeń – to możliwe rezultaty pracy psychoterapeutycznej.

Czytaj dalej ›