STAWIAM ORGANIZACJE NA NOGI I POMAGAM IM ROZWINĄĆ SKRZYDŁA

Stworzyłam Instytut Wspierania Biznesu po to, by służyć organizacjom w sposób integrujący rzetelną wiedzę o mechanizmach psychologicznych rządzących zespołami i ich liderami, z profesjonalnymi umiejętnościami docierania do serca każdego pojedynczego człowieka.

Zajmuję się:

rozwój organizacji

WSPIERANIEM ORGANIZACJI w rozwoju oraz wychodzeniu z kryzysu na wszystkich lub wybranych szczeblach zarządzania. Pomagam w zwiększaniu zaangażowania, efektywności, spójności i dochodów poprzez kształtowanie odpowiedzialnej postawy oraz budowanie partnerskiego dialogu w zespołach;

przywództwo

WSPIERANIEM PRZEDSIĘBIORCÓW I LIDERÓW. Konsultuję ich styl przywództwa oraz zarządzania zespołami i pomagam wypracować wydajniejszy;

równowaga życiowa

pomocą w OSIĄGANIU RÓWNOWAGI WEWNĘTRZNEJ (ŻYCIOWEJ) jako psychoterapeuta.

Zapraszam do kontaktu i współpracy;
Gracjana Pawlak

Gracjana Pawlak

.

Artykuły

wartosci-zaufanie
22 grudnia 2016

Świątecznie podsumowująco

Po długiej przerwie piszę świątecznie, z okazji kończącego się roku i czasu podsumowań, którymi chcę się z Tobą podzielić. W mijającym roku: - dokończyłam swoją edukację w zakresie Gestalt w organizacjach i zdałam egzamin na ważny międzynarodowy certyfikat, który niedługo zawiśnie na ścianie w moim gabinecie, - rozpoczęłam dalsze kształcenie w Akademii Psychologii Przywództwa w Warszawie, po czym zamieniłam tę…

Czytaj dalej ›

Rozwój organizacji

rozwój organizacji

Zwiększenie zaangażowania, odkrycie i wzmocnienie wewnętrznej motywacji do pracy, wzrost efektywności, spójności i dochodów, rozwój kultury organizacji – to tylko niektóre z efektów wdrożenia mojego programu.

Czytaj dalej ›

Rozwój przywództwa u kadry zarządzającej

przywództwo

Równowaga między zarządzaniem i przywództwem, rzemiosłem i artyzmem, byciem szefem i byciem liderem porywającym serca i umysły, spokój wewnątrz i na zewnątrz – to efekt systematycznych konsultacji indywidualnych.

Czytaj dalej ›

Osiąganie równowagi wewnętrznej (życiowej)

równowaga życiowa

Redukcja stresu, znaczący wzrost samoświadomości i poczucia własnej wartości, rozwój umiejętności interpersonalnych, odzyskanie poczucia wpływu na własne życie, rozwiązanie problemów osobistych, wyleczenie zaburzeń – to możliwe rezultaty pracy psychoterapeutycznej.

Czytaj dalej ›