Stworzyłam Instytut Wspierania Biznesu po to, by służyć organizacjom w sposób integrujący rzetelną wiedzę o mechanizmach psychologicznych rządzących zespołami i ich liderami, z profesjonalnymi umiejętnościami docierania do serca każdego pojedynczego człowieka.

Działam w 3 obszarach:

Jestem konsultantką zarządzania ds. budowania i rozwoju zespołów (GPO), coachem biznesu, psychoterapeutką, mentorką, trenerką rozwoju osobistego, właścicielką drugiej już firmy. Pracuję metodą Gestalt, która poprzez rozwijanie świadomości tego, co i jak dzieje się w tu i teraz prowadzi do:

  • uświadomienia, w jaki sposób dana osoba jest odpowiedzialna za to, co się dzieje;
  • wzięcia przez nią tej odpowiedzialności (zmiana w postawie);
  • znalezienia i zastosowania rozwiązań, wyjścia ze schematu, wygenerowania nowych zachowań.

W pracy z moimi Klientami dążę do realizacji następujących wartości:

  • zaufania do siebie i innych ludzi;
  • dialogu umożliwiającego współpracę pełną szacunku;
  • partnerstwa, w którym każda ze stron potrafi zadbać o siebie, a zasoby zostają pomnożone;
  • wolności od ograniczeń mentalnych i emocjonalnych, opartej na poczuciu odpowiedzialności.

Uważam, że w życiu wszystko jest możliwe, a wszelkie ograniczenia istnieją tylko w ludzkim umyśle. Zmiana wewnętrzna (w postawie, osobowości, mentalności) pociąga za sobą naturalną zmianę w życiu zewnętrznym.

Moją filozofią wspierania biznesu jest docieranie do serc organizacji, przedsiębiorców i kadry zarządzającej po to, aby ich służba społeczeństwu priorytetowo traktowała człowieka. Żeby było to możliwe, najpierw twórcy i członkowie organizacji muszą priorytetowo potraktować samych siebie. Dopiero wtedy stają się oni zdolni do dialogu opartego na odpowiedzialności, zaufaniu i partnerstwie. Taka współpraca zespołu przynosi organizacji szybszą i łatwiejszą realizację celów biznesowych.

Zapraszam do kontaktu;
Gracjana Pawlak

 

Rozwój organizacji

ikona rozwój organizacji

Nad rozwojem firmy pracuję z zespołem tego samego szczebla metodą Gestalt Practitioner in Organizations (GPO). Koncentruję się na procesie budowania relacji w celu przygotowania zespołu do samodzielnego kreatywnego poszukiwania rozwiązań.

Czytaj dalej ›

Rozwój osobisty kadry zarządzającej

ikona rozwój osobisty

Nad rozwojem umiejętności zarządzania oraz rozwojem osobistym pracuję metodą coachingu Gestalt. Godzinne sesje indywidualne odbywają się 2-3 razy w miesiącu.

Czytaj dalej ›

Osiąganie równowagi wewnętrznej (życiowej)

ikona równowaga życiowa

Nad problemami utrudniającymi codzienne funkcjonowanie pracuję psychoterapeutycznie metodą Gestalt. 50-minutowe sesje indywidualne odbywają się raz w tygodniu.

Czytaj dalej ›

Artykuły

spotkanie otwarte
4 maja 2016

O tworzeniu i znaczeniu misji

Misja firmy czy zespołu to odpowiedź na pytanie: komu, w czym i w jaki sposób pomagasz? Jakie wartości realizujesz czy sprzedajesz? Zatem musisz ustalić kto ma być Twoją grupą odbiorców i jaki jej problem chcesz rozwiązać. Sposób niech odnosi się do potrzeb i wartości serca - wtedy taka misja będzie przemawiać do serc ludzi. Misja mojej firmy brzmi tak: pomagam…

Czytaj dalej ›